Aluminisering

Aluminizing
Beskrivelse av prosessen

Aluminisering, eller diffusjon av aluminium, er en økonomisk gunstig prosess for å gi korrosjonsbeskyttelse til stål, rustfritt stål og legeringskomponenter for nikkel som må kunne virke i gasser med høye temperaturer. Det finnes flere ulike varianter av denne prosessen. I den ene varianten er komponenten senket ned i en pulverblanding av Al-Fe ved ca 1200C. I en annen variant bruker man et aluminium-halogenid (fluorid, bromid eller klorid) som aktivator. Felles for alle variantene er at det dannes aluminiumdamp som diffunderer inn i overflaten av komponenten som danner et lag av den intermetalliske forbindelsen jernalumid eller nikkelalumid. Belegget som dannes blir fordelt jevnt utover komponenten, selv om det har en kompleks geometrisk form.

Teleskopspeil før aluminisering
Teleskopspeil før aluminisering
Retningslinjer for utforming

Aluminisering og borering er prosesser som begge kan utføres på komponenter med komplekse former.

Bruksområder

Aluminisering gir utmerket beskyttelse mot oksidasjon og karburisering. Brukes mye til å belegge turbin-, ovn- og kjelekomponenter som har bruksområde opp til 540C, spesielt mye benyttet i den petrokjemiske industrien.

HMS


på samme måte som de andre prosessene, er dette en prosess som også koster relativt mye, men her som
i de andre tilfellene er gevinsten større en utgiftene. dette i from av at komponentene blir mer motstandsdyktige
mot blant annet korrosjon og slitasje.

Prosessen foregår under høy temperatur og flere kjemikalier blir benyttet. derav må en selvfølgelig ta hensyn
til eventuelle deponering av eksos og avfallstoffer.

Teleskopspeil etter aliminisering
Teleskopspeil etter aliminisering