Bøying av plate


Bøying er en prosess som kan deformere et metall plastisk. Under bøying blir materialet deformert og formen blir endret. Materialet blir belastet over flytespenningen, men under strekkfastheten. Materialets overflate forandres ikke så mye under bøying. Pressformer blir brukt til å produsere stor variasjon av former under bøying.
En måte å bøye en plate på er fribøying slik som vist i Figur 1. Ved fribøying blir platen trykt ned mot et hulrom i pressen av en støtstav, men platen blir ikke bøyd helt ned til bunnen av hulrommet. Når støtstaven blir fjernet vil platen få en tilbakefjæring slik at vinkelen på platen blir mindre enn da den var i pressa. Mengden tilbakefjæring er avhengig av materialet, tykkelsen, kornene og evt. herding. Tilbakefjæringen ligger vanligvis mellom 5 – 10 grader.
Bøying_av_plate.jpg
Figur 1: Prosessene Fribøying og bunnpressing.


Bunnkontakt eller senkepressing er en bøyeprosess hvor støtstaven presser ned platen til bunnen av formen. Ved å bruke bunnkontakt eller senkepressing vil materialet få en kontrollert vinkel med lite tilbakefjæring. Denne prosessen krever mer kraft enn ved fribøying. [1]Video av ulike måter å bøye en plate på. [2]
  1. ^
    http://www.efunda.com/processes/metal_processing/bending.cfm (nedlastet 31.08.2011)
  2. ^ http://www.youtube.com/watch?v=qTUMbVNf1Xc (nedlastet 31.08.2011)