Borering

Boriding

Beskrivelse av prosessen

Borering er en høytemperaturs-prosess hvor bor-atomer diffunderer fra damp ved 900C og inn i basismetallet av komponenten (som oftest stål). Dette gir et ekstremt hardt overflatebelegg. Overflatesjiktet, som er ca 100 mikrometer dypt er svært motstandsdyktig mot slitasje og erosjon, gir liten grad av friksjon og er motstandsdyktig mot korrosjon ved temperaturer helt opp mot 600C.
Borering gir et ensartet belegg selv når komponenten har en kompleks form. Det er mulig å borere billigere stål for å få et produkt som utkonkurrerer dyrere, ubehandlet stål. Sveising er fortsatt mulig og maskeringer som er blitt behandlet tidligere etterlater ubehandlede områder for senere bearbeiding. Prosessen er økonomisk gunstig både for små og store deler.

Retningslinjer for utforming

Det er en økning i størrelse assosiert med borering.
external image 1-s2.0-S0257897207010572-gr1.jpg

Tekniske notater

Borering kan utføres på stål og støpejern, men ikke på rustfritt stål.

Bruksområder

Mekaniske komponenter i biler og til flyindustrien. Pumper, ventiler, rør og rørdeler blir rutinemessig fabrikkert, sveiset og bor-herdet for å få økt beskyttelse mot slitasje og erosjon.

Miljøet

Prosessen borering avgir ingen giftige avfallsstoffer.