Boreslam (eng. "drilling mud") benyttes ved boring etter olje og gass. Det blir pumpet ned gjennom borestrengen og ut gjennom et hull i borekronen. Deretter presses slammet tilbake til plattformen langs utsiden av borestrengen, der renses og pumpes det tilbake til brønnen igjen.

Boreslammets oppgave er både å smøre og å kjøle borekronen samtidig som at vekten av slammet skal føre olje/gasstrømmene kontrollert ut. Det fungerer som en motvekt for å forhindre Blow-Out. Dersom vekten av boreslammet blir for liten kan trykket i brønnen presse olje eller gass til overflaten, og blir vekten for høy kan slammet bli med inn i reservoarene og tette igjen porer. Vekten må derfor avpasses i forhold til trykket i sedimentet det skal bores gjennom. Slammet motvirker også at veggen i borehullet raser inn.

Slammet er en blanding av leire, kjemikalier, vann eller olje, som f.eks leire tilsatt barytt (BaSO4). Mange oljeselskaper har i høy grad gått over til vannbasert boreslam, men noen ganger er det en nødvendighet med olje i boreslammet for å redusere friksjonen mellom borestrengen og hullveggen.


Kilder:
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9400687
http://www.utog.no/visartikkel.asp?id=660
http://energilink.tu.no/leksikon/boreslam.aspx