Beskrivelse av prosess


Cladding er en prosess for å belegge ett metall med et annet. Gjennom cladding oppnår man en kombinasjon av styrke ved det belagte metallet og forbedrede overflateegenskaper ved belegget. Man oppnår spesielt god korrosjonsmotstand og prosessen har også en gunstig pris.
Metodene som brukes er valsing eller eksplosjonssveising.

Eksempler på cladding er belegging av stålplater med rustfritt stål, titan og aluminium til trykkbeholdere og til fremstilling av rør for bruk i kjemisk industri. Et annet eksempel er belegging av herdbare aluminiumlegeringer med renaluminium for bruk i fly.

Figuren under viser hvordan et metall blir belagt med et annet metall. Prosessen kan sammenlignes med kaldvacladding figur.pnglsing.


http://snl.no/cladding