Formingsprosesser for materialer

Forming ved maskinering


Forming ved plastisk defomasjon

Forming ved pulvermetoder

Forming ved støping (molding)


Forming ved Rapid Prototyping (RP)


Formeprosesser for kompositter


Formeprosesser_for_materialer.jpeg