Hjelp-siden

external image help.jpg

Hvordan lage en bruker?

Gå til wiksipaces.com. Registrere deg som bruker med brukernavn, e-mail og passord. Det er brukernavnet ditt som vil vises for andre når du redigerer i wikien, så velg et brukernavn som inneholder navnet ditt, f.eks fornavnetternavn-hist. Det er greit at faglærer og medstudenter kan kjenne deg igjen.

Hvordan får jeg tilgang til wikien Hist Materialer og energi?

Spør om å bli medlem av denne wikien, så vil administrator godkjenne deg.

Hvordan lage en ny side?

Klikk på New page øverst til venstre. Legg inn tittel på siden og tags (nøkkelord). Velg tittel på siden som du har fått i oppgave å dekke (noen ganger kan det være bedre å lage to sider hvis temaet er todelt). Både tittel og nøkkelord (tags) kan redigeres siden. Når du begynner å skrive i tags-feltet vil du se om det ligger lignende tags fra før som andre har lagt inn. Er det noen som passer, bruk dem som ligger der allerede (så slipper vi nesten like nøkkelord). Trenger du nye tags skriver du dem bare inn. Tenk litt gjennom hvilke tags som er dekkende, og som også kan brukes på andre sider. Hensikten med tags er å gjøre wikien mer søkbar.

Deretter kan du begynne å skrive inn tekst, legge inn bilder, videoer, etc. Start med å legge inn overskriften (navnet på siden), og bruk formatet Heading 1 på overskriften. Det beste resultatet får du ved då skrive inn teksten på siden – ved å paste in tekst fra andre kilder følger det ofte med formateringer som er vanskelig å bli kvitt i ettertid.
Husk å klikke Save til slutt.

Hvordan redigere en eksisterende side?

Klikk på EDIT øverst til høyre på siden du vil redigere. Da kommer du inn i editoren for siden. Når du har gjort de endringer du vil klikke du Save øverst til høyre.

Hvordan endre på tags (nøkkelord) på en side?

Hold pekeren over PAGE, så vil det komme opp en rullegardin-meny. Velg Details and tags. Der kan du slette og legge til nye tags.

Hvordan legge inn en video fra youtube?

Klikk på EDIT øverst til høyre. Sett pekeren der du vil legge inn videoen. Klikk deretter på knappen som ser ut som en skjerm i editoren (”embed widget”). Da kommer en ny meny opp. Der velger du video og youtube, og følg instruksjonen videre. Klikk save til slutt.

Hvordan legge inn et bilde?

Klikk på EDIT øverst til høyre. Sett pekeren der du vil legge inn bildet. Klikk deretter på knappen som ser ut som et bilde i editoren (”image”). Følg instruksjonen videre avhengig av hvor du henter bildet fra. Husk å legge inn referanse fra hvor du henter bildet fra (f.eks nettadresse). Husk å legge inn bilde/figurtekst under bildet – det gjør du ved å velge ”Add caption”.. Klikk Save til slutt.

Du kan siden endre på formatet på bildet (størrelse, linjering, bildetekst etc) ved klikke på bildet når du er inne i redigeringsmodus på siden.

Hvordan legge inn en ekstern link?

Klikk på EDIT øverst til høyre. Sett pekeren der du vil legge inn linken (da vil navnet på linken komme opp på siden). Hvis du vil at et ord i teksten skal være klikkbart og føre til linken må du merke ordet i teksten som skal bli klikkbar. Klikk deretter på knappen som ser ut som en lenke i editoren (”link”). Følg instruksjonen videre, velg ekstern link. Klikk Save til slutt.

Hvordan linke til andre sider på wikien?

Klikk på EDIT øverst til høyre. Sett pekeren der du vil legge inn linken, eventuelt merk et ord i teksten som skal bli klikkbar. Klikk deretter på knappen som ser ut som en lenke i editoren (”link”). Følg instruksjonen videre, velg intern link. Da kan du velge fra alle sidene som finnes på wikien. Pass på at du velger en side som eksisterer. Klikk Save til slutt.

Hvordan skrive hevet og senket skrift?

Klikk på EDIT øverst til høyre. Merk den teksten som skal være hevet eller senket. Klipp på knappen for ”Style text” øverst til venstre og klikk ”vertical position” og velg ”sub-script” eller ”super-script”. Klikk deretter på knappen Apply styles.


Referanser

Automatiske referansemarkører[1] bør legges inn. Klikk "Widget", "Reference", og deretter "embed reference marker". Så skriver du inn referansen din på vanlig måte i feltet som kommer opp. De blir automatisk nummerert.

Innholdsfortegnelse (Table Of Contents, TOC)


Føres som regel opp som regel etter introen slik som her. Klikk "Widget", "wikispaces", "table of contents". Innholdsfortegnelsen oppdateres automatisk når du legger inn overskrifter som heading.

Hva med resten?

Det er bare å prøve seg fram. Gjør du noe feil, f.eks sletter ved en feiltagelse, kan du gå tilbake til tidligere utgave ved å klikke på HISTORY. Er det noe du ikke finner ut av kan du bruke hjelp-funksjonen (helt øverst til høyre på siden) eller se på diskusjonsforumet på forsiden din (nederst på siden; discussions”). Du kommer til forsiden din ved å klikke på wikispaces-knappen øverst til høyre.
  1. ^ Her ender referanser. Man fører opp eks. bok eller link.