Poster-konferanse på overflateteknologi


Vi skal arrangere en poster-konferanse der overflateteknologi skal presenteres for hverandre og gjester som blir invitert (2.klasse material?). Tidspunkt for konferansen er fredag 6. september kl 10:00-11:45.

Eksempel på en poster-konferanse (1)
Eksempel på en poster-konferanse (1)

En poster er en fysisk plakat i størrelse A0 eller A1 som kan henges opp på veggen (Posteren/plakaten kan gjerne bestå av flere små ark)
Her er et eksempel på en poster med at et helt annet tema: Dere finner også mange postere som henger på laben i 2 etasje.

Studenter under samme hovedtema samarbeider om å velge ut hva de vil presentere på poster. I utgangspunktet lages en poster per to studenter. Alle temaer trenger ikke å presenteres - dere velger selv ut hva som er mest relevant/interessant/morsomt. Tenk på at skrift og bilder må være stort nok til å kunne leses på et par meters avstand. Forbered dere på hvordan dere vil presentere posteren muntlig for interesserte. Tenk på om dere kan ta med noe fysisk som f.eks en del som er laget ved prosessen deres.

Referanser

  1. www.dailynews.mcmaster.ca