Materialteknologi
Tøffe forhold offshore setter store krav til materialer. Kristin-plattformen (1)
Tøffe forhold offshore setter store krav til materialer. Kristin-plattformen (1)
zytel_bike_(dupont).jpg
Nye materialer og formeprosesser kommer ofte tidlig i sportsutstyr (2)

Materialteknikk offshore


Dette er en wiki som ble startet høsten 2009 i faget Materialteknikk offshore. Faget Materialteknikk offshore inngår i 3. klasse på Program for kjemi og materialteknikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Wikien innholder informasjon om overflateteknologi, offshoreteknikk og formeprosesser for materialer.

Wikien er under stadig utvikling, og i høst (2012) skal vi starte med å jobbe med overflateteknologi. Det ligger allerede en side med oversikt over alle temaene inne overflateteknologi; Overflateteknologi. Det er mange sider som laget av tidligere studenter - disse skal forbedredes. Nye sider må lages for de temaene som ikke allerede har en side. Grupper på to og to studenter får ansvar for å lage wiki-sider på ulike temaer. Liste over studentgrupper og temaer kommer. Hjelp til å komme igang finner dere på Hjelp-siden, og oppsett og tips for innhold finner dere på Mal for side (overflateteknologi). Noen tips til kilder finner du på Kilder overflateteknologi. Disse sidene finner dere også i navigasjonsfeltet på venstre siden. Der finner dere også oversiktsiden for Formingsprosesser for materialer og offshoretknikk som linker videre til de enkelte temasidene.

Hensikten med en wiki er at den er i kontinuerlig utvikling og forbedring. For at vi skal lykkes med det må alle bidra, både ved å lage gode sider på tema de får tildelt, men like viktig er det å rette/kommentere andres sider. Alle kan rette og endre på alles sider. Det er en viktig del av kvalitetssikringene for wikien. Det finnes også et diskusjonsfelt på hver side der du kan legge inn kommentarer.

Vi skal også ha en posterkonferanse på overflateteknologi der dere lager en poster på samme tema dere har laget wikisider på. Se mer info her: Poster konferanse.

Lykke til!

Hva er wiki?

Wiki er et web-basert verktøy som brukes til å bygge opp en samling av kunnskap gjennom en felles innsats fra mange. Det mest kjente eksemplet på en wiki er Wikipedia.

Her er en video som viser hvorfor og hvordan en wiki kan være en god ide. Dere kan selv opprette deres egne wikier på wikispaces helt gratis hvis dere vil bruke det til andre ting, privat/skole/jobb. Wikien ligger åpent for alle til å lese, men som administrator gir du selv tilgang til hvem som får lov å editere wikien din.Referanser

  1. Statoil.com, foto av Marit Hommedal
  2. Dupont.com