Autoklav-støping

Eng: Autoclave molding
Klassifisering: Ikke-kontinuerlig, primær prosess.

Prosessen

Autoklav-støping er en prosess som går ut på å herde en støp ved hjelp av trykk og temperatur. Forsterkning av feks. glassfiber eller karbon blir lagt på støpen og satt inn med bindingsmiddel (resin; feks: polyester, epoxy, prepreg) ved hjelp av lay-up-metoder.
Komposittdelen blir forsterket med en porøs film som slippmiddel og en duk av feks glassfiber eller papir, dette for å absorbere overflødig bindemiddel. En fleksibel "sekk" blir så lagt på toppen av duken.
Dette blir så plassert inn i en autoklav og påført trykk rundt 0,55 MPa. Trykket fører til at sekken klistrer seg til komposittplaten/støpen, noe som gjør det enda mer kompakt. Autoklaven blir også ofte varmet opp, slik at herdeprosessen skal gå raskere og dermed øke produktiviteten. [1]

Autoklav-støping.jpg
Prinsippskisse

Autoclave.jpg
Autoklav
Youtube-video: Autoklav-støping av flydeler. Språk: Engelsk

Bruksområder

Autoklav-støping blir i stor grad brukt til å fabrikere motstandsdyktige komponenter til fly og romfart. Prosessen blir da først og fremst brukt der det er behov for tykkere/større deler, eller der det er krav til høyt fibervolum.

070222_Bigelow_hmed_1p.jpg Airbus_.jpg

Økonomi

Ikke billigste prosessen blandt komposittforming; varierer mellom 1140-16100 NOK
Autoklav_economics.jpg
Produksjonskostnader

Miljø

Bruk av vakuum gjør at raffinering av løsemidler effektiv.

Referanser

[1] CES Edupack 2011, Granta design