Bøying av rør

Bøying av rør

De mest brukte prosessene for bøying av rør er presse, rulle, roterende trekking og varme- induksjonsbøying. I Figur 1 vises tre av prosessene.


wiki.jpg
Figur 1: Ulike prosesser ved bøying av rør.

Presse er den prosessen som ble først brukt til kaldforming av materialer. Denne prosessen presser en form mot røret ved mekanisk kraft, materialet blir da tvunget til å forme seg etter konturene til pressformen. Da det ikke er støtte inne i røret vil tverrsnittet bli ovalformet. Jo tynnere veggen er jo mer tverrsnittsdeformasjon på røret oppstår. Normalt er maksimum vinkel på bøying 90 grader. Presse er den prosessen som blir brukt om tverrsnittsdeformasjon er akseptabelt.

Ved bøying av rør ved hjelp av en rulle legger en serie av spole-liknende hjul press på røret når det passerer forbi dem slik som vist i Figur 2. For å få ulike dimensjoner og vinkler på rørene blir spolene plassert etter ønsket . Denne prosessen er ideell for å forme spiralformede spoler til varmeoverførende anvendelser og til å lage tak-komponenter til strukturer som krever store, åpne områder. Røret blir lite tverrsnittsdeformert av denne prosessen.
pipe-roll-093.jpg
Figur 2: Maskin som blir brukt til bøying av rør ved hjelp av en rulle. [1]


Ved roterende trekking blir en støpekjerne, som er tilpasset innsiden av røret, plassert inni røret mens en roterende pressform former røret tilpasset radiusen til pressformen. Figur 3 viser en slik maskin som bøyer rør ved hjelp av roterendetrekking. Støpekjernen støtter røret fra for å redusere mengde tverrsnittsdeformasjon under bøying. En skrutvinge holder røret på plass i pressformen. Maskinen roterer pressformen til den ønskede vinkelen og presser røret slik at den former seg etter pressformradiusen. Etter bøyeprosessen blir støpekjernen og skrutvingen fjernet. Denne bøyeprosessen er i stand til å produsere bøyde rør med høy kvalitet.
rotary-draw-bender-009.jpg

Figur 3: Maskin brukt til roterende trekking av rør. [2]

Prosessen varme- induksjonsbøying var en prosess som opprinnelig ble brukt under 2. verdenskrig til å herde overflatene på utstyr og kulelager. Prosessen fungerer slik at det blir plassert en induksjonsring rundt røret som skal bøyes. Induksjonsringen varmer opp en smal del av et område på røret til en temperatur på 427 ˚C – 1204 ˚C, avhengig av materialets type slik som vist i Figur 4. På en passende bøyetemperatur vil røret passere gjennom induksjonsringen ved en lav hastighet samtidig som bøyekrefter til tilført.

HEATBEND.JPG


Figur 4: Varmeinduksjonsbøying

Etter endt bøying vil det oppvarmede området bli bråkjølt med vann eller luftspray. Denne prosessen har høyere kostnader enn de andre prosessene. Produktene som blir produsert er kvalitetsprodukter, og vanligvis så denne prosessen brukt til rør med diameter opp til 48” og høyere.

Mekaniske og fysiske effekter ved bøying av rør

Bøying av rør forandrer de mekaniske egenskapene til det opprinnelige materialet. Etter kalddeformasjon vil flytespenningen og strekkspenningen stige med ca. 10 %, og forlengelsen vil øke meg ca. 15 %. Rørets tverrsnitt kan bli forvrenget av bøying. Dette er avhengig av kvaliteten på maskinen som bøyer røret, erfaringer gjort av fabrikanten som utfører bøyingen, og vanskelighetsgraden på vinkelen røret skal bøyes. Den indre veggen på røret vil bli tykkere der det har blitt bøyd. [3]

Video av bøying av rør


Video av bøying av rør. [4]
 1. ^
  http://www.oceanmachinery.com/how-to-bend-pipe-and-tube.htm (nedlastet 31.08.2011)
 2. ^
  http://www.oceanmachinery.com/how-to-bend-pipe-and-tube.htm (nedlastet 31.08.2011)
 3. ^
  http://www.ttb.com/process.htm (nedlastet 31.08.2011)
 4. ^
  http://www.youtube.com/watch?v=9CM6Rf4MqYo&feature=relmfu (nedlastet 31.08.2011)