Blow Out Preventer (BOP)

1. Historie
external image fYxjUPFzyHr9xchy9HTE1yN4ykwmDRabFLs6egP-oK4xbMcFQ6ZtMgq3CvMV0zeLiVFyAxUBD1cTKPDjBRNqx6fzFCMDyCBMra6K8I4PbUZVUaX9LQ
En blow out preventer (BOP) er en sikkerhetsventil plassert over en brønn i tilfelle en skulle miste kontrollen på brønnen. Den første BOP`en ble oppfunnet i 1922 og tålte den gang 3000psi (ca 207 bar). En eller flere ventiler skal kontrollere for eksempel trykkøkningen ved et “formation kick” slik at en ikke får en utblåsning. Det finnes flere forskjellige typer BOP`er, vanligvis er de hydraulisk styrte og fail-safe (hvis noe svikter, skal det normalt sett ikke være farlig). Ram BOP brukes for å stenge av borestrømmen (med eller uten rør) og en annular BOP monteres ofte over flere ram`er for å forsegle, mens andre typer kan kutte direkte gjennom borestrengen. Disse stables ofte og danne noe lignende vist på bildet nedenfor. Dagens BOP “staber kan tåle 2000 bar.


Bildet av BOP`en er hentet fra Schlumbergers Oilfield Glossary


På følgende youtube-video av BOP`en kan en se hvor den står og hvordan den kan se ut:


BOP`en er veldig viktig med tanke på sikkerheten til arbeiderene, plattformen og brønnen selv og blir derfor inspisert og testet med jevne mellomrom. Statoil oppgir at BOP`ene skal teste for funksjon hver 7 dag, og for lekkasje ved designtrykk hver 14 dag. En fare som nevnes ved dette er at det kan hende at BOP`en “slites” når en tester så ofte, slik at faren for feil ved drift blir større.Testene kan og variere mellom daglig funksjon på kritiske brønner til månedlige tester på brønner med antatt mindre sannsynlighet for farlige hendelser.

2.Farlige hendelse

2.1 Mexicogolfen
Den 10. april 2010 var det en eksplosjon på Deewater Horizon i mexicogolfen, som førte til at riggen sank og tidenes største utslipp av olje (780 millioner liter i følge amerikanske myndigheter). 11 personer døde som følge av ulykken. Eieren av Deepwater Horizon uttalte til reportere etter ulykken at de hadde en håndfull feil på BOP’en. Grunnen til eksplosjonen va en metangass-boble som kom ut fra brønnen og skøt opp til plattformen, uten at en vet hvorfor. Den “fail-safe” BOP`en skulle ha stengt av brønnen automatisk, når det ikke skjedde prøvde arbeiderene å stenge BOP’en fra plattformen uten å lykkes med dette heller. Det viste seg at BOP`en lakk hydraulikkolje og at en død-manns-knapp hadde lite eller flatt batteri. Dette førte til tidenes største oljelekkasje, som ble regnet ut til å være på 790 millioner liter.


2.1.1 Heving av bop
Hevingen av BOP’en på Deepwater Horizon ble forsinken på grunn av hydratdannelse på den, slik at en ikke kunne starte før disse hadde smeltet. Hydrater er is-krystall-lignende og brennbare, de dannes når metan blandes med vann ved høye trykk og lave temperaturer. Da hevingen av den 15 meter høye og 300 tonn tunge BOP`en startet var 137 mennesker på plass for å obserbere (deriblant FBI agenter). BOP`en som sto på 1500m dyp tok 29,5 timer å heve.


3. Referanser

Wikipedia : BOP
Wikipedia : Deepwater Horizon
Osha.gov : definisjon BOP
Schlumberger : definisjon BOP
StatoilHydro : BOP presentasjon PDF
STS products : trykktesting BOP
Dagens næringsliv : største oljeutslipp gjennom tidene
AOL News.com : Deepwater Horizon BOP
Asme News.org : Første BOP i verden
Msnbc.msn.com : Heving av Deepwater Horizon BOP