Borekrone

Borekrone er den skarpe delen av borehodet. den har som funksjon å knuse stein og fjell. Det vanligste å bruke er en borekrone med rotasjon. det finnes også andre typer som slagbor som bruker vertikal bevegelse for å knuse stein. Det blir stadig utviklet nye varianter av borekroner for å øke gjennomtrengingshastigheten. Hver gang det er nødvendig å skifte borekrone må borestrengen løftes opp.

Boringen starter normalt med en stor borekrone med ca. 80 cm diameter og fortsetter med mindre borekroner etter hvert som brønnen blir dypere. Boringen går vanligvis ganske raskt i starten, penetrasjonsrater på 10–50 m/time er vanlig. Borehastigheten avtar med dypet, men øker gjerne i det man kommer inn i reservoarer (pga. høyere poretrykk).

Boring med spesielle borekroner som drives av en turbin i slamstrømmen har åpnet for effektiv avviksboring og belastningene på borekronen overvåkes slik at levetiden øker. En teknikk som ble tatt i bruk i 1990-årene kalles kveilerørsboring. Her monteres den slamdrevne borekronen på et langt mykt stålrør som er kveilet opp på en stor trommel på boreriggen. Røret kan raskt tres ned i brønnen, og kveilerørsteknikken er derfor spesielt effektiv til reparasjoner i forbindelse med komplettering og ved utboring av spesielle hull langt nede i brønnen.

external image moz-screenshot-1.pngborekrone.jpg
bilde av en typisk borekrone


Borekroner
Flere typer, de vanligste består av tre dreibare kjegler med tagger som knuser berglagene den borer i gjennom i småbiter. Laget av forskjellige typer metall.
Hardere bergarter og hardt stål med korte tagger. Veldig harde bergarter å borekroner uten dreibare kjegler, men med industridiamanter i taggene. Antall tagger og tagglengde varierer etter bergtype.
Omdreiningshastighet på 50-300 omdreininger pr min. Kan skjære seg gjennom 70 meter steinmasse i timen, men det kan ta lengre tid hvis bergarten er veldig hard.
Kilder:
Schlumberger oilfield glossary