Borestenger

Borestenger er en hult stålrør med spesielle gjenger på endene, kalt verktøy ledd (en. tool joints). Den forbinder riggen med det nederste av boregropen og borekronen. Det pumpes borevæske gjennom røret ned til borekronen for å smøre og bringe vekk slam. Borestengene er ikke like store som hullet de borer for å slippe gjennom slam og borevæske som er påvei opp. Borestenger kommer i mange forskjellinge størrelser, styrker og tyngder, men er som regel 10-11 meter i lengde. Borestenger kan bli satt sammen slik at de blir opptil 4,6 km for et olje eller gass brønn som er drillet vertikalt på land eller 9,1 km for ikke vertikale brønner offshore. Fordi de er utformet for å støtte sin egen vekt i sammensatte lengder, som ofte overstiger en kilometer ned i jordskorpa. Slike stål rør er dyre, og eierne bruker betydelig innsats for å bruke dem på nytt etter å ha avsluttet en brønn, Brukte borestenger blir ofte sendt til verksted for inspeksjon, sorteres og lagres inntil ny drill områder skal utforskes.

For å spare tid når en skal for eksempel skifte en borekrone, trekker man opp tre og tre bore stenger slik at de er koblet sammen og tar kort tid for å få borekronen ned igjen. Borestrengen brukes også til å føre måleutstyr og annet verktøy ned i brønnen, samt til sementering av brønnen.

Film av borestenger: