Boring (drilling)


Beskrivelse av prosessen

En av de vanligste maskineringsprosessene er boring.Boreprosssen går ut på at ett eller flere roterende bor jobber seg gjennom materialet som skal bearbeides ved hjelp av maskinell kraft. Boring er den raskeste og mest økonomiske metoden for å lage hull i metaller og metoden kan brukes på de fleste materialer. [1]

[2] Prinsipp og metoder

Det finnes utallige forskjellige boreprosesser, alt fra enkle operasjoner med håndholdt boremaskin til avanserte boresystemer med høy automatiseringsgrad.
Den mest anvendelige boremaskinen er søyleboremaskinen . Den har en fast men aksialt forskyvbar roterende borespindel, og et bord som er flyttbart i alle retninger hvor man har arbeidsstykket på. Små bor festes i borespindelen ved hjelp av en chuck, mens større bor har et konisk skaft som festes i spindelen. Spindelen drives enten av reim eller tannhjulsoverføring via elektromotor. Hvor mange omdreninginger det bores med er avhengig av borets diameter og materialet. For lettmetaller kan det gå opp i 10 000 omdrininger/min.

For mindre maskiner skjer pådraget for hånd mens større maskiner ofte har automatisert styring (CNC). En CNC-styrt maskin jobber opp mot en datamaskin med et fastlagt program. Den har et bevegelig bord i y-aksen og bevegelig borehode i x-aksen. Selve borespindelen beveges i z-aksen. En fjerde akse kan tilføyses ved å bruke et roterende bord (rundmating). Maskinen kan benyttes til både boring og fresing, og den skifter selv verktøy. [4]

Drill-Bits.jpg[3] Et utvalg av bor til forskjellige bruksområder

Selve borene har vanligvis en stor lengde i forhold til diameter slik at det er mulig å produsere dype hull.
Borene er noe fleksible og man må derfor være forsiktig slik at man unngår brudd. Hvor utsatt boret er for brudd er avhengig av diameteren, samt borets materiale. [5]

Materialer prosessen er egnet til

Prosessen er egnet for metaller med hardhet under Rockwell 50 Rc, keramer, glass og polymerer.
Når man skal bearbeide harde materialer vil det være nødvendig med spesielle bor bestående av Wolfram-karbid eller diamant spiss.[1]

Økonomi

Boring er den raskeste og mest økonomiske måten å lage hull på. Ettersom det er stor spennvidde i begrepet boring vil det økonomiske aspektet variere alt etter bruksområde. Manuelle boremaskiner er kun beregnet for å gjøre enkle operasjoner og vil ikke være økonomisk gunstig å bruke til masseproduksjon.
I større produksjonsløyper vil det være gunstig å bruke helautomatiserte boresystemer for å øke effektiviteten, noe som igjen medfører høyere kostnader på utstyret. [1]

Miljø

Smøremidler og skjærevæske kan utgjøre et miljøproblem.Glass og karbonstøv er andre faktorer det er viktig å ta hensyn til.Det er derfor viktig å ha gode rutiner og ta forhåndsregler. Dette gjelder spesielt når man maskinerer giftige materialer som f.eks Beryllium. [1]

Referanser

1. CES EduPack 2011, ProcessUniverse
2. Video hentet fra: www.youtube.com
3. Bildet hentet fra: www.madeinchina.com
4.Store Norske Leksikon, boremaskiner, tilgjengelig fra: http://snl.no/boremaskiner