Detonasjonssprøyting (noen ganger kalt D-gun) er en blanding av avmålte mengder oksygen, acetylen og pulvermateriale som detoneres i et rør. Dette resulterer i en opphetet gasstrøm med stor hastighet (ca. 700-800 m/s), som varmer opp pulverpartiklene til plastisk tilstand og slynger de mot grunnmaterialet. Detonasjonssprøytede belegg er tynne og ligger i intervallet 0,05-0,3 mm. Belegget er derimot veldig tett (1-2 % porøsitet), og har god binding til underlaget. Bindingsstyrken mellom belegget og grunnmaterialet er vanligvis 60 N/mm2. Et detonasjonssprøytet belegg er kostbart i forhold til andre sprøytemetoder. Metoden anvendes primært ved wolfram- og kromkarbidbelegg. [1] Detonasjonssprøyting kan sprøytes på alle typ
aa.gif
Figur 1 Detonasjonssprøyte (D-gun)[3]
er materialer.


Fordeler ved detonasjonssprøyting:[2]
  • Gir harde belegg
  • Øker slitasjemotstand
  • Svært god heft

Detonasjonssprøyting blir blant annet tatt i bruk innenfor flyindustrien, skipsbygging, utstyr til petroleumsproduksjon og kjemiske prosesser, tømmerproduksjon, papirproduksjon og i komponenter av småelektrisk utstyr.[2]

Ulemper ved metoden:
  • Dyrt
  • Semi-kontinuerlig
  • Krever stasjonært utstyr1. Møller, P., Overfladeteknologi. 1998.
2. Yakovlev, V.I., Technology and equipment for detonation spraying. 2004
3.
Demeton, T. 2009; Available from: http://www.demetontech.com/dsp-1000.htm