Kilder formeprosessser


Her er noen tips til kilder som kan være gode å bruke for teori, bilder, videoer når du skal lage wikiside. Finner du gode kilder selv kan du legge dem til her.

Nett

Society of manufacturing engineers
Alumatter
Steelmatter
Corus BSCA Training

Bøker

ASM Handbook
Askeland, D.R., Fulay, P.P., and Wright W.J., The science and engineering of materials. 2011, Stamford, Conn.: Cengage Learning.
Kalpakjian, S., S.R. Schmid, and H. Musa, Manufacturing engineering and technology. 2010, Singapore: Prentice Hall.
Niebel, B.W., A.B. Draper, and R.A. Wysk, Modern manufacturing process engineering. 1989, New York: McGraw-Hill.
Schey, J.A., Introduction to manufacturing processes. 1987, New York: McGraw-Hill.
Kalpakjian, S., Manufacturing processes for engineering materials. 1997, Menlo Park, Calif.: Addison-Wesley.
Valberg, H., Formgiving av metaller ved smiing, valsing, ekstrudering, klipping og plateforming. Kompendium, NTNU, IMM, Trondheim 2000.

Programvare/database

CES Edupack (Granta design)