Navn på formeprosess

Denne overskriften skal være i format "Heading 1". Overskriften skal være navnet på formeprosessen, og det skal være samme som navnet på siden (så lenge det ikke er flere ulike prosesser som beskrives på samme side. Da lager du i tilfelle flere "Heading 1").

Engelsk oversettelse av navn
Eventuelle altenative navn på prosessen

Skriftstørresle og font: Arial 10 på tekst (velge automatisk når du skriver inn tekst).

Unngå å paste inn tekst fra andre dokumenter. Skriv inn direkte på siden med egne ord. Copy-paste fra andre dokumenter skaper ofte trøbbel med formatering av siden som er vanskelig/umulig å bli kvitt.

Beskrivelse av prosessen

(Denne overskriften skal være i format " Heading 2")

Beskrivelse av prosessen
Klassifisering av prosessen
  • Kontinuerlig/ikke-kontinuerlig
  • primær/sekundær/tertiær prosess

Bilde/skisse som viser prinsippet for prosessen (med figurtekst)
Video som viser prosessen hvis det finnes
Hvilke type fomer kan lages ved prosessen
Typiske produkter som lages ved denne prosessen (med bilder)
Linker til andre sider på wikien som prosessen er relatert til
etc etc

Materialer prosessen er egnet til

(Denne overskriften skal være i format " Heading 2")

Hvilke materialer er prosessen egnet til; metaller, keramer, polymere, kompositter (og gjerne mer spesifikt)

Økonomi

(Denne overskriften skal være i format " Heading 2")

Økonomiske aspekter ved prosessen. Dyr/billig prosess. Omtrentlig kostnad per del hvis tilgjengelig

Miljø

(Denne overskriften skal være i format " Heading 2")

Miljøaspekter ved prosessen. Energiforbruk, utslipp, materiltap etc.

Alternative prosesser

(Denne overskriften skal være i format " Heading 2")
Er det andre formprosesser som er "konkurrerende" til denne? Og i tilfelle beskriv fordeler/ulemper i forhold til hverandre.

Referanser

(Denne overskriften skal være i format " Heading 2")

Her skal det være en nummerert referanseliste med fullstendige referanser (som i en rappport).